Pikachu là trò chơi được đông đảo mọi người tải về máy

Pikachu là một game chơi hay Pikachu hiện đang là game nổi tiếng nhất trên ứng dụng data hiện nay

con đều do cha mẹ sinh ra, các con có một  Pikachu nguòi mẹ vĩ đại! Đây chính là nguyên nhân vì sao cha không muốn hai con gần gũi nhau. Pikachu Hạo Hạo phóng khoáng phong lưu, đa tình cồn hon ta hồi trế, Con Nhã Trúc, bà ấy quả thật sợ ức Mi. Bà ấy luôn tưởng rằng con thay mẹ con đến đồi bà ấy phải trả món nợ này! Nhưng, ức Mi, bà ấy sẽ không làm hại con đâu. Bà ấy lk ngưòi nhát gan nhưng hiền lành. Gần hai mưoi năm này bà ây luôn bị day dứt, trách móc trong long. Bà ấy sợ con! Rồi lâi thẹn vói con! Muốn tốt vói con nhưng lại chống cự lại theo bản năng, cộng thêm vào đó là bệnh tật cho nên mói có nhũng hành vi biến thái như thế này. Bà ấy… tưởng là cô cố ý tranh giành Trung Nam. Quả thật bà ấy cũng cũng không biết phải làm thế nào!” Tôi khóc không thành tiếng. Tôi không thềm để ý đến giáo sư La và bà La… bà La! Ba ây là “bà La” sao…?

Pikachu

Tôi cũng không thềm để ý đến Hạo Hạo v skype à Ngai Ngai. Giơ đây trong lòng tôi chỉ có mẹ. Ngưòi mẹ đáng thưong của tôi! Trong toàn bộ chuyện skype  nay, mẹ tôi là ngưòi hy sinh oan uổng! Mẹ tôi có tội tình gì mà nửa đồi phải chịu đau khổ! Bỏi vì mẹ đã cứu một ngưòi con gái sắp chết sao? Tôi nhớ lại cuộc sống của hai mẹ con tôi, nghềo khổ, vật lộn, gian phồng nhỏ cũ kỹ, ba bữa com đạm bạc và cả căn bệnh của mẹ nữa! Nếu như không khổ đến mức đó thì làm sao mẹ tôi lại phải ra đi sóm như vậy. Thế giói này không công bằng một chút nào! – “Ngky hôm nay,”

Pikachu

 

giáo SU’ La lại nói: – “ta đã kể toàn bộ câu chuyện viber  cho các con nghe. Cho dù các con có suy nghĩ gì đốì vói ta, đối vói Nhã Trúc, ta chỉ muốn tỏ viber   rõ một điều, ta có một đứa con gái bị thết lạc, giơ đây nó đã trở về! Không phải là một đứa con gái sống nưong nhơ, mà là một đứa con đã mất nay đã tìm lại. ở trong gia đình này, nó có thân thế và vị trí… Ta hy vọng, Hạo Hạo, con nên nhận lại em gái của con. Ngai Ngai, con cũng lại nhận chị gái của con…” Giáo sư La nói dứt loi thì Hạo Hạo dã nhảy dựng lên, do vội vàng nên đổ cả ghế. Tiếp đó, anh cưồi ha hả. Tiếng cuòi của anh ấy như trêu túc và đáng sợ giữa màn đêm yên tĩnh, vừa cubi anh ấy vừa hổn hển nói: – “Ha ha! Một câu chuyện hoang đuòng! ức Mi ìại là

Leave a Reply