camera360 Archive

Phát triển phần mềm giọng nói làm cho tâm trạng Camera360

Camera360, Đáng buồn thay, hưng phấn hoặc thần kinh: Những âm thanh của giọng nói

Rễ cây được dùng làm thuốc CH Play chữa sốt xuất huyết

Giã Cúc hoa 10g, Hà diệp (lá sen) 20g, hãm với nước sôi trong